Cirurgia maxil·lofacial

La cirurgia maxil·lofacial és l'especialitat medicoquirúrgica que tracta les intervencions que afecten la cara, el coll i el cap.

Aquesta especialitat cobreix diferents àrees depenent de la patologia, com la cirurgia ortognàtica, els implants dentals, el tractament dels traumatismes i tumors. Alhora que també cobreix les extraccions de tercers molars inclosos o patològics (queixals del seny).

  • CIRURGIES – IMPLANTS
  • EXTRACCIONS QUIRÚRGIQUES
  • PATOLOGIES MAXIL·LARS – MANDIBULARS