POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Respetando lo establecido en la legislación vigente la Clínica de Ortodoncia de Granollers Maria Ruiz de Clavijo, se compromete a adoptar las técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Titular: Maria Ruiz de Clavijo.

Domicilio social: C/ Joan Prim 83, local 08401 Granollers (Barcelona)

N.I.F.: 44676695T

E-mail: clinica@mariaruizdeclavijo.com

Teléfono: 93 538 23 40

2. AMB QUINA FINALITAT S'UTILITZEN LES DADES PERSONALS?

Les dades personals d'Usuari d'aquest Lloc Web es tractaran per a les següents finalitats:

– Atendre sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari mitjançant el formulari de contacte del Lloc web o un altre mitjà de contacte.

– Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable de clients i/o proveïdors.

– Possibilitar la participació de l'Usuari en les activitats proposades en el Lloc Web, així com la descàrrega de continguts gratuïts oferts en aquest.

L'usuari sap i accepta que la participació en les activitats proposades i/o la descàrrega dels continguts gratuïts oferts en el Lloc Web estan obligatòriament condicionades a la plena acceptació inicial de tota la finalitat abans indicada. En cas de no acceptar tal condició, l'Usuari ha d'abstenir-se de participar en les activitats proposades i/o descarregar els continguts gratuïts oferts en el Lloc Web.

3. QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES PERSONALS?

Les dades personals que Maria Ruiz de Clavijo recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació, es conservaran mentre que no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

4. BASE DE LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La base jurídica per a dur a terme els tractaments de dades especificades en l'apartat anterior és el consentiment de l'interessat.

5. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES PERSONALS?

Maria Ruiz de Clavijo no compartirà mai les dades personals amb tercers.

S'informa que Maria Ruiz de Clavijo pot facilitar dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que Maria Ruiz de Clavijo rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, es consideri que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de Maria Ruiz de Clavijo o els seus clients i el públic en general.

6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L'USUARI?

L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. D'igual manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari la legitimació del qual es basi en el consentiment donat per l'Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici de tals drets l'usuari pot enviar la seva sol·licitud a C/Joan Prim 83, local – Granollers – 08401, o a l'adreça de correu electrònic clinica@mariaruizdeclavijo.com.

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho veu oportú.