AVÍS LEGAL

 

MARIA RUIZ DE CLAVIJO l'informa que l'accés i ús del lloc web www.mariaruizdeclavijo.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi baix titularitat de MARIA RUIZ DE CLAVIJO estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal.

Per això, en cas de no estar d'acord amb aquest Avís, preguem no faci ús del Lloc web, ja que qualsevol ús que faci implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: MARIA RUIZ DE CLAVIJO

Domicili social: C/Joan Prim 83, 08401, Granollers

N.I.F.: 44676695T

E-mail: clinica@mariaruizdeclavijo.com

Telèfon: 935382340

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i ús del Lloc web.

MARIA RUIZ DE CLAVIJO es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.

MARIA RUIZ DE CLAVIJO no es fa responsable dels Links a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que MARIA RUIZ DE CLAVIJO o accepti els seus continguts i serveis. Els Llocs web de tercers, no estan controlats ni coberts pel present Avís Legal.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén a:

– L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

MARIA RUIZ DE CLAVIJO es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions.

Aquest Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents d'Espanya. MARIA RUIZ DE CLAVIJO no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat.

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MARIA RUIZ DE CLAVIJO no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. MARIA RUIZ DE CLAVIJO farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

En cap cas MARIA RUIZ DE CLAVIJO serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

MARIA RUIZ DE CLAVIJO tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MARIA RUIZ DE CLAVIJO és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MARIA RUIZ DE CLAVIJO.

5. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MARIA RUIZ DE CLAVIJO es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i MARIA RUIZ DE CLAVIJO es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme al dret.